В изброените по-долу млекарници може да намерите нашите Къпани кори на килограм
 Млекаря 75

 Нашенско

 Константинови

 Равно поле

 Р.Василева